Geplaatst op

Healing voor paarden

Met energetische werk is het mogelijk om trauma´s uit dit leven en vorige levens af te serveren en nieuwe energie terug te geven. Door middel van Integrated Energy Thearpy kan dit heel mooi en zacht gedaan woren. De op het lichaam aanwezige cellulaire geheugen gebieden waarin onverwerkte emoties en trauma opgeslagen liggen worden één voor één behandeld tijdens de healing. Hierdoor kan alles wat met het doel van de sessie te maken heeft losgelaten kan worden.

Magisch, heel mooi, bijzonder, heilzaam, dankbaarheid en liefde!
Hoe fijn dat deze universele energie die er altijd is voor iedereen en in iedereen?
Met deze healing worden klachten op zowel fysiek, emotioneel, mentaal en karmisch niveau verholpen.

Wanneer wij en onze paarden op aarde komen gaan we ervaringen opdoen. Soms meer aan dan we op een bepaald moment kunnen verwerken waardoor het overschot in ons energie veld wordt opgeslagen in het cellulaire geheugen en de lagen van ons energie veld (aura).

Doordat sommige ervaringen niet verwerkt zijn laten deze blokkades in onze aura een soort beeld achter dat naar de buitenwereld toe een aantrekkingskracht heeft voor zo’n zelfde ervaring. Hierdoor ontstaan er patronen.

De op het lichaam aanwezige cellulaire geheugen gebieden waarin onverwerkte emoties en trauma opgeslagen liggen worden één voor één behandeld tijdens de healing. Hierdoor kan alles wat met het doel van de sessie te maken heeft losgelaten kan worden. Deze gebieden liggen als een landkaart over het lichaam. Mens en dier hebben een verschillende landkaart. Tijdens de behandeling worden de onverwerkte emoties en trauma´s geactiveerd om de negatieve ervaring waar het om gaat op te roepen in dit cellulair geheugen.

Het activeren wordt gedurende ongeveer één minuut gedaan, daarna ga ik over op triggeren, dit is het losweken van dat deel van het trauma dat bij dit geheugen gebied hoort. Vervolgens het opgeslagen onverwerkte deel van een ervaring voorgoed verwijderd uit de aura.

Als laatste handeling in het geheugen gebied wordt met de engelen energie de positieve tegenhanger van een emotie geïntegreerd. Dit betekend dat na het verwijderen van bijvoorbeeld angst, veiligheid geïntegreerd wordt.