Geplaatst op

Drinkwater voor paarden do´s & don´ts

Natuurlijk drinken
  • Water is belangrijk voor vitaliteit.
  • Water is voor het lichaam van levensbelang, net als zuurstof.
  • Water is een universeel oplosmiddel, transportmiddel en het is de basis van allerlei biochemische processen in het lichaam.
  • Water is de oorsprong van alle leven en, zoals voor alle levende wezens, ook essentieel voor het paard.

    Elke cel, elk orgaan heeft water nodig om zijn werk in het organisme te doen. Zonder voldoende watertoevoer dreigt uitdroging of uitdroging en lijdt het metabolisme.

De waterbehoefte varieert van paard tot paard, het paard drinkt ongeveer 20 – 30 liter water per dag in rust. Met veel werk of hoge temperaturen kan het veel meer zijn.

Water is nodig voor de temperatuur regeling van het paard maar is ook erg belangrijk voor de spijsvertering. Zonder vloeistof wordt de inhoud van de darm te droog, wat kan leiden tot constipatie. Lichaamsvloeistoffen zoals bloed of lymfe zijn ook afhankelijk van voldoende watertoevoer.

Als de waterinname te laag is, wordt het bloed dikker en kunnen problemen met de bloedsomloop optreden. Afvalstoffen worden uitgescheiden in de urine, die bijvoorbeeld worden geproduceerd wanneer eiwit wordt verteerd. Hoeveel water een paard precies nodig heeft, hangt sterk af van de voeding, de prestaties en de omgevingstemperatuur. Als een paard zeer eiwitrijk voer eet, drinkt het ook meer om deze afbraakproducten uit te scheiden.

Het paard is alleen klaar om te presteren en het metabolisme kan zijn taken vervullen als aan zijn dagelijkse waterbehoeften wordt voldaan.

Een paard moet altijd toegang hebben tot zoet water. Drinken uit emmers, kuipen of bakken is veel paardvriendelijker dan uit drinkautomaten met lepel.

Paarden die buiten gehouden worden drinken op de natuurlijke hoogte maar paarden in een box drinken uit automatische drinkbakken die op standaard hoogte zijn opgehangen. Vaak is de hoogte niet passend voor het paard dat in de box staat. Het kan dan zo zijn zijn dat het paard te weinig drinkt omdat de hoogte niet comfortabel is.

Meet eens op hoe hoog de drinkbak hangt bij jouw paard en kijk eens naar dit schema van nedlandic.

https://www.nedlandic.nl/content/10-drinkbakken-voor-paarden
Let er ook op dat de automatische drinkwaterbakken genoeg water per minuut geven. Wanneer de automatische drinkbak te traag staat afgesteld, kan de motivatie om te drinken afnemen.

Test eens hoeveel je paard drinkt. Sluit de drinkbak af en zet een grote kuip met minimaal 40 liter water neer. Na een dag kun je kijken hoeveel water er uit is gedronken. Doe dit een paar dagen achter elkaar zodat je een goed beeld krijgt en het niet een moment opname is.Geplaatst op

Healing voor paarden

Met energetische werk is het mogelijk om trauma´s uit dit leven en vorige levens af te serveren en nieuwe energie terug te geven. Door middel van Integrated Energy Thearpy kan dit heel mooi en zacht gedaan woren. De op het lichaam aanwezige cellulaire geheugen gebieden waarin onverwerkte emoties en trauma opgeslagen liggen worden één voor één behandeld tijdens de healing. Hierdoor kan alles wat met het doel van de sessie te maken heeft losgelaten kan worden.

Magisch, heel mooi, bijzonder, heilzaam, dankbaarheid en liefde!
Hoe fijn dat deze universele energie die er altijd is voor iedereen en in iedereen?
Met deze healing worden klachten op zowel fysiek, emotioneel, mentaal en karmisch niveau verholpen.

Wanneer wij en onze paarden op aarde komen gaan we ervaringen opdoen. Soms meer aan dan we op een bepaald moment kunnen verwerken waardoor het overschot in ons energie veld wordt opgeslagen in het cellulaire geheugen en de lagen van ons energie veld (aura).

Doordat sommige ervaringen niet verwerkt zijn laten deze blokkades in onze aura een soort beeld achter dat naar de buitenwereld toe een aantrekkingskracht heeft voor zo’n zelfde ervaring. Hierdoor ontstaan er patronen.

De op het lichaam aanwezige cellulaire geheugen gebieden waarin onverwerkte emoties en trauma opgeslagen liggen worden één voor één behandeld tijdens de healing. Hierdoor kan alles wat met het doel van de sessie te maken heeft losgelaten kan worden. Deze gebieden liggen als een landkaart over het lichaam. Mens en dier hebben een verschillende landkaart. Tijdens de behandeling worden de onverwerkte emoties en trauma´s geactiveerd om de negatieve ervaring waar het om gaat op te roepen in dit cellulair geheugen.

Het activeren wordt gedurende ongeveer één minuut gedaan, daarna ga ik over op triggeren, dit is het losweken van dat deel van het trauma dat bij dit geheugen gebied hoort. Vervolgens het opgeslagen onverwerkte deel van een ervaring voorgoed verwijderd uit de aura.

Als laatste handeling in het geheugen gebied wordt met de engelen energie de positieve tegenhanger van een emotie geïntegreerd. Dit betekend dat na het verwijderen van bijvoorbeeld angst, veiligheid geïntegreerd wordt.